fbpx

ODKRYJ SWOJE ZDROWIE NA NOWO! POZNAJ PRODUKTY PROSTO Z NATURY!  |  TEL: 726 572 089

Zdrowie z Natury

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest GLOBAL NATUREON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kościelna 9 / 4, 72-300 Gryfice, Polska, NIP: 8571928780 2. Fundatorem nagrody jest Organizator. 

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 4. Konkurs jest prowadzony na stronie: 

https://www.facebook.com/Global-Natureon-Polska-103724298221333(zwanej dalej “Fanpage”). 

Warunki uczestnictwa 

5. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć ukończone 18 lat. 

6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook. 

7. Warunkiem udziału w konkursie jest pozostawienie tematycznego komentarza, o którym mowa w treści posta konkursowego. 

8. Konkurs trwa od 19.03.2021 do 25.03.2021 do godziny: 24.00. 

9. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 26.03.2021 za pośrednictwem FanPage. 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a. 

Zadanie konkursowe 

11. Zadanie konkursowe polega na pozostawieniu komentarza opisującego usłyszane mity/mit nt. produktów CBD. 

12. W konkursie zostanie wybranych 3 zwycięzców. 

13. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą Komentarze, które ich zdaniem są najciekawsze, w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu. 

14. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail. 

Nagroda 

15. Nagrodą w konkursie jest: 

● Olej Konopny CBD 20% – za zajęcie pierwszego miejsca. 

● Olej Konopny CBD 10% – za zajęcie drugiego miejsca. 

● Rabat 50% na zakupy w naszym sklepie – za zajęcie trzeciego miejsca. 16. Nagrodę można odebrać lub może zostać przesłana pocztą. po podaniu adresu korespondencyjnego. 

17. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 05.04.2021. Po tym terminie nagroda traci ważność. 

18. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada. 20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę. 

21. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu. 

Reklamacje 

22. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród. 

23. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 24. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku” 25. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni. 

Postanowienia końcowe 

26. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 

27. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

28. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

Koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kupuj dalej

Odbierz kod rabatowy -10% na pierwsze zakupy

Wpisz swój adres e-mail, aby zobaczyć wszystkie nasze promocje

Wpisz poniżej swój adres email, na który wyślemy bezpłatnie opracowanie w formie ebooka oraz weź udział w co miesięcznym losowaniu nagród

Ebook wysyłany jest automatycznie na podany adres e-mail, jeżeli nie znajdziesz go w swoich odebranych mailach, sprawdź inne foldery (np. SPAM lub Oferty).